• INVAZIVNE VRSTE
  • Institut 1961. - 2011. (MONOGRAFIJA)
  • Monografija alohtonih vrsta juznog Jadrana

Održan online seminar "Naučna saradnja između Crne Gore i Njemačke - bilateralni i evropski kontekst"

U petak, 6. marta, održan je online seminar "Naučna saradnja između Crne Gore i Njemačke - bilateralni i evropski kontekst", koji je inicijativa crnogorskog Ministarstva nauke i Njemačkog Federalnog Ministarstva obrazovanja i istraživanja. 

Online seminar realizovale su kolege iz Međunarodne agencije Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje pri njemačkom Aerospace-centru. Oni su predstavili dva istraživačka programa: (1) Konkurs Federalnog Ministarstva za obrazovanje i istraživanje Njemačke – Uspostavljanje i proširenje zajedničkih istraživačkih struktura u Evropi i (2) "Horizont 2020 – Okvirni program EU za istraživanja i inovacije. Fokus web seminara bio je na mogućnostima za crnogorske istraživače u okviru ova dva programa.

Kako je krajnji rok za podnošenje aplikacija na Konkurs Federalnog Ministarstva za obrazovanje i istraživanje Njemačke – Uspostavljanje i proširenje zajedničkih istraživačkih struktura u Evropi, 20. mart 2015. godine, kolege iz Međunarodne agencije Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje pri njemačkom Aerospace-centru fokusirali su se na predstavljanje ciljeva i načina finansiranja, pokrivanje troškova, dali korisne informacije kako pronaći partnere u Njemačkoj, I korisne informacije povodom podnošenja prijedloga za finansiranje.

Vezano za Horizont 2020, fokus je bio na glavnim instumentima za finansiranje, prihvatljivim troškovima, i novinama - otvoreni pristup u Horizontu 2020.

Read more...

Procurement for Chemical Materials & Supplies

Within the frame of the Centre of Excellence in Bioinformatics project – BIO-ICT, in which Institute of Marine Biology participates as a partner, a Public Procurement Call for Tender for Chemical Materials & Supplies Additional supporting equipment has been issued, and can be found at the following link:

ITQ_BIO-ICT_A6_materials_supplies

Procurement of equipment for a small glass aquarium

Dear Suppliers,

we invite you to submit your offer for the equipment  listed in the

Procurement of Equipment for a small glass aquarium for the BIO-ICT project

Open Call for Paper Submssions for "Studia Marina"

Dear colleagues,

We would like to inform you that "STUDIA MARINA" will be accepting paper proposals for Vol. 28. no. 1 until 16th March 2015. Paper submission guidelines (instructions to authors) in pdf form can be found on this link.

"Studia Marina" editorial team

SATANAK U INSTITUTU ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO U SPLITU, 17.12. 2014.

Na sastanku, osim razgovora o budućoj saradni dva Instituta, na osnovu sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji, potpisanog u julu 2014. Godine, govoreno  i na temu BIO-ICT i saradnje na tom planu. Konkretno je dogovorena posjeta mladih PhD saradnika BIO-ICT, WP6 u dijelu mobilnosti, vezano za obuku u dijelu toksičnosti školjkaša, biotoxina i određivanju TOC u sedimentu. S obzirom da je splitski Institut vodeći u regionu, sa bogatim naučno-istraživačkim iskustvom u istraživanju Jadrana, cijenimo da je saradnja u budućim aktivnostima, izuzetno važna. Posebno su naglašene klimatske promjene i uticaj koje one imaju na živi svijet, te na hemijske i fizičke karakteristike jadranske vode. Naravno, razmjena podataka na ovu temu, te kreiranje budućih zajedničkih programa monitoring Jadrana je važno, u okviru  jadranske naučno-istraživačke  mreže.

Read more...

53 godine od osnivanja Instituta

Institut za biologiju mora slavi 53 godine od svog osnivanja, tačnije 11.11.1961. godine, odlukom tadašnje Vlade Crne Gore donešena je odluka da se osnuje naučno istraživačka institucija koja će se baviti istraživanjem i zaštitom Jadranskog mora, naročito njegovog južnog dijela.

Od tada do danas, Institut je prošao kroz različite transformacije u smislu organizacione strukture, da bi od 2004. godine prešao pod okrilje Univerziteta Crne Gore, gdje danas ostvaruje svoj puni naučni doprinos u oblasti istraživanja morskog ekosistema.

Osnivači Instituta i prvi naučni radnici bili su eminentni stručnjaci iz tadašnje naučne zajednice, dr Vladimir Lepetić, dr Radosav Anđus, dr Zvonko Damjanović, akademik Ljubiša Rakić, prof. dr Vladimir Glišin koji su sprovodili prva istraživanja na morskim organizmima u Crnoj Gori. Svi oni su velikim zalaganjem i naučnim radom dali osnovu za naš današnji rad i razvoj.

Read more...

Oglas za pozicije na BIO-ICT Centru uspješnosti

Raspisan oglas za angažovanje osoblja na BIO-ICT Centru uspješnosti. Pozicije su grupisane u dvije kategorije:

Detalji vezano za prijavu na oglas, kao i kontakt telefon i mejl su dati u priloženim fajlovima.

Sajam projekata

Povodom Evropskog dana saradnje koji se po treći put obilježava širom Evrope, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je 19. septembra 2014. u Podgorici organizovalo Sajam projekata prekogranične i transnacionalne saradnje.

Evropski dan saradnje obilježava se 21. Septembra, kao i u nedeljama prije i poslije, kako bi se proslavila dostignuća ostvarena tokom više od 20 godina teritorijalne saradnje u Evropi i regionu, kao i rezultati saradnje prekograničnig regiona. Tim povodom se u državama Evrope organizuju različiti događaji kao što su filmski festivali, prekogranični izleti, biciklističke trke, sajmovi projekata i drugo. Kampanju koordinira program INTERACT uz podršku Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Komiteta regiona.

Cilj ovogodišnjeg Sajma projekata u Podgorici bio je da se predstave rezultati projekata koji su uspješno realizovani u Crnoj Gori u okviru programa prekogranične, susjedske i transnacionalne saradnje. Pozivu su se odazvali korisnici programa u Crnoj Gori, predstavnici lokalnih samouprava, državnih institucija, javnih ustanova i nevladinih oraganizacija.

Institut za biologiju mora je aktivno uključen u programima prekogranične, susjedske i transnacionalne saradnje, kroz projekte koji se realizuju sa partnerima iz Crne Gore, susjednih država i država Evropske Unije. Na sajmu je predstavljeno nekoliko projekata Instituta za biologiju mora koji se finansiraju sredstvima EU fondova:

Read more...

Biodiverzitet

Kontakt

P. Fah 69

85330 Kotor

Crna Gora

tel.: +382 (0)32 334 570

fax: +382 (0)32 334 570

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ibmk.org

Joomla Templates by Joomla51.com