• INVAZIVNE VRSTE
  • Institut 1961. - 2011. (MONOGRAFIJA)
  • Monografija alohtonih vrsta juznog Jadrana

'ADRIATIC +' sastanak

Prvi sastanak projektnih partnera u okviru IPA projekta „Adriatic +" koji se finansira iz sredstava Jadranskog programa prekogranične saradnje održan je 14.6.2016. godine u hotelu „Cattaro" u Starom gradu. Adriatic je projekat koji kapitalizuje rezultate pet projekata: NETCET (zaštita morskih sisara i kornjača), DEFISGHEAR (problem napuštenih ribarskih alata i otpada u moru), BALMAS (prenos toksičnih organizama preko balasnih voda brodova), HAZADR (prevencija zagađenja mora naftom i uljem sa brodova) i SHAPE (obalni menadžment na Jadranskom području). 10 partnera se okupilo da sagleda postignute rezultate i napravi novu strategiju. Cilj je da se napravi jedan sistem odlučivanja u kome će političari, menadžment, institucije, ministarstva, svi koji odlučuju i koji imaju uticaj na odluke u domenu životne sredine, moći lakše da prave odluke donesu u cilju zaštite morskog ekosistema i uopšte stanja Jadranskog mora kao zajedničkog i najvažnijeg resursa.

Read more...

FISEC 16 - DRUGA MEĐUNARODNA NAUČNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Obavjestavamo zainteresovane da će se druga međunarodna studentska konferencija FISEC 16, koja okuplja stručnjake iz prirodnih i društvenih nauka, održati u Beogradu u periodu od 18.-22.05.2016. Konferencija ima za cilj da promoviše multidisciplinarnost kao i da stvori jedinstvenu priliku za razmjenu i implementaciju naučnih dostignuća. Uz podršku mnogih fakulteta iz zemlje i regiona, naučni program obuhvata interaktivna predavanja studenata i eminentnih stručnjaka. U sklopu konferencije biće održane radionice koje će voditi eksperti sa iskustvom u primjeni naučnih dostignuća u privredi.

Program konferencije možete preuzeti sa LINK-a  (verzija na engleskom jeziku)

ODRŽAN TRENING O PRIKUPLJANJU INFORMACIJA O INVAZIVNIM, EGZOTIČNIM VRSTAMA RIBA I RAKOVA KOJI ULAZE U JADRANSKO MORE

U okviru FAO AdriaMed i IPA BALMAS projekta je u Institutu za biologiju mora u srijedu, 13.04.2016. godine održan kurs o invazivnim, egzotičnim vrstama riba i rakova koje ulaze u Jadransko more. Predavač je bio Ernesto Azzuro iz ISPRA Instituta, Livorno, Italija, uz saradnju sa prof.dr Jakovom Dulčićem i Brankom Dragićevićem iz splitskog Instituta za okeanografiju i ribarstvo. Kurs je bio namijenjen naučnim saradnicima Instituta za biologiju mora u cilju prikupljanja informacija o invazivnim vrstama uz korišćenje LEK metodologije (Local Ecological Knowledge) koja se zasniva na popunjavanju određenih upitnika u saradnji sa lokalnim ribarima, s obzirom da su oni najvažnija karika u otkrivanju prisutnosti tih vrsta u moru. Narednog dana, 14. 04. je u Rafailovićima održan praktični dio kursa gdje su se naučni saradnici Instituta za biologiju mora sastali sa ribarima iz Budve i Ulcinja sa kojima su vodili intezivan razgovor o vrstama koje su njima bila nepoznate do sada, o abundaciji tj. pojavljivanju tih vrsta u našem dijelu Jadrana kao i vrstama koje su već prisutne u Jadranu, koje su bile rijetke ali im se brojnost počela povećavati.

Read more...

XVII KOORDINACIONI KOMITET FAO ADRIAMED PROJEKTA U PORTOROŽU

U Portorožu se od 6. do 7. aprila održao XVII Kordinacioni Komitet FAO ADRIAMED Projekta (Naučna podrška razvoju odgovornog ribarstva na Jadranskom moru). Sve jadranske zemlje: Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Italija su bile prisutne sa delegacijama. Komitet je mjesto gdje se podnosi Izvještaj o godišnjim aktivnostima projekta ( istraživanja resursa u okviru naučnuh ekspedicija na Jadranu, obuke, procjene stanja resursa).  Naravno, Komitet je mjesto gdje se predlaže i usvaja plan rada za sljedeći  dvanaestomjesečni period.

Delegacije svih zemalja, su izrazile zahvalnost na pomoći koju projekat pruža,  već 17 godina u svim aspektima sektora ribarstva. Posebno je pažnja usmjerena na Crnu Goru i Albaniju, zemlje sa malim sektorom ribarstva, a takođe zbog usaglašavanja i harmonizacije svih Zakonskih akata sa Zajedničkom politikom ribarstva Evropske Komisije.

Read more...

CRBC Dani Karijere u Podgorici od 13. do 15. aprila

Poslovna platforma prekoveze.me i studentska organizacija AIESEC će pod pokroviteljstvom Glavnog grada, od 13. do 15. aprila u Podgorici realizovati projekat CRBC Dani karijere. Cilj održavanja projekta je približavanje mladih tržištu rada, neformalna edukacija i zapošljavanje ili obezbijeđivanje praksi za  veliki broj studenata. Projekat se sastoji od Youth To Business Foruma za studente, Business Workshop poslovnih treninga i Career Ways sajma zapošljavanja.

Youth to Business je događaj koji okuplja mlade top talente i najuspješnije predstavnike biznisa u Crnoj Gori, sa ciljem njihovog povezivanja kroz dinamično konferencijsko okruženje. Pokrovitelj događaja je Univerzitet Crne Gore. Forum se sastoji od niza praktičnih radionica i motivacionih govora istaknutih lidera iz naše zemlje. Centralni događaj foruma je profesionalna četvoročasovna radionica koju organizuje Business Excellence kompanija iz Beograda, a pored ove, na forumu će se realizovati još šest kraćih praktičnih radionica.

Read more...

Tražimo meduze i druge želatinozne organizme

Institut za biologiju mora je u saradnji sa JP Morsko dobro 2014. godine štampao postere i flajere u cilju što bolje informisanosti javnosti i neophodne pomoći u prikupljanju podataka o pojavi meduza i drugih želatinoznih organizama. Posteri sadrže opise meduza koje se nalaze u Mediteranu od kojih su neke nađene i u Jadranskom moru. Proljeće je period godine kada se meduze i drugi želatinozni organizmi razmnožavaju te se zbog povoljnih uslova sredine mogu naći u većem broju. Masovna pojava želatinoznih organizama je sve češća pojava, kako u svijetu tako i kod nas. Svaka informacija o njihovoj pojavi propraćena fotografijom bila bi nam od velikog značaja.

Read more...

Održan XVIII Naučni Komitet (SAC) Generalne Komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM)

U Nikoziji na Kipru, od 21. do 23. marta održan je XVIII Naučni Komitet (SAC) Generalne Komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM).  Sastanku su prisustvovale delegacije svih 23 zemalja članica Komisije. Delegaciju  Crne Gore činili su Deniz Frljučkić, savjetnik za ribarstvo, u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i dr Aleksandar Joksimović, šef laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta. Ovo je bila prilika da se na osnovu svih naučnih istraživanja resursa morskog ribarstva na Mediteranu, te radnih grupa za demerzalne, pelagične i resurse malog obalnog ribolova, donesu naučni zaključci, u cilju očuvanja stanja ovih resursa.

Naime, skoro 85% ekonomski važnih vrsta riba Mediterana je na granici prelova ili je u prelovu, odnosno van biološki sigurnih granica za održivi ribolov, što iziskuje hitnije mjere očuvanja. Na osnovu tih pokazatelja, naučna preporuka Komisiji je smanjenje ribolovnog napora, odnosno broja ribolovnih dana. Ova mjera, večinom će se odnositi na zemlje koje imaju jake i velike ribarske flote.

Read more...

Licitacija za prodaju vanbrodskog motora EVINRUDE 115

Biodiverzitet

Kontakt

P. Fah 69

85330 Kotor

Crna Gora

tel.: +382 (0)32 334 570

fax: +382 (0)32 334 570

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ibmk.org

Joomla Templates by Joomla51.com